skip to Main Content

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati na engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti tiskani u časopisu Arhiv.

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji BTravel i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

Prihvaćeni sažeci će biti tiskani u časopisu “Arhiv za higijenu rada i toksikologiju”.

Upute za slanje sažetaka

Dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak proslijeđen na ocjenu zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo sačuvajte taj broj i pozovite se na njega u korespondenciji vezanoj uz sažetak.

  • Rok za slanje sažetaka: 1. rujna 2020.
  • Rok za prihvaćanje sažetaka: 10. rujna 2020.
  • Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca.

Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove. Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2. (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)

Primjer: 1NZJZ „dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska, 2Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Split, Hrvatska

KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA
  • sažetak treba biti napisan kao jedinstveni odlomak s najviše 250 riječi
  • sadržaj sažetka: cilj istraživanja, podaci o predmetu istraživanja (ispitanici/laboratorijske životinje), opis korištenih metoda i postupaka, glavni rezultati i najvažniji zaključci
  • ispod sažetka navedite popis od 5 ključnih pojmova koji služe za indeksiranje i pretragu; ne ponavljajte ključne riječi sadržane u naslovu rukopisa, već izaberite pojmove koji najbolje odražavaju sadržaj cjelokupnoga članka i znanstvenoga područja; ključne riječi trebaju biti navedene abecednim redom i odvojene točka-zarezima
  • originalni sažeci će biti lektorirani
  • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
  • jedan autor može imati najviše DVA sažetka koje prezentira
  • sažeci će biti objavljeni u časopisu „Arhiv za higijenu hrane i toksikologiju
CAPTCHA image
Back To Top