skip to Main Content

3. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane – Srijeda, 11. studenoga 2020.

SNIMKA – ovdje

 

3. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane – Četvrtak, 12. studenoga 2020

SNIMKA – ovjde

 

3. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane – Petak, 13. studenoga 2020

SNIMKA – ovdje 

Back To Top