skip to Main Content

Kongres će se odvijati u obliku pozvanih predavanja, usmenih izlaganja, radionica, okruglih stolova, satelitskih simpozija i postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, a slajdovi isključivo na engleskom jeziku.

KONGRESNE TEME

 • Predstavljanje projekta: Centar za sigurnost i kvalitetu hrane:
  2. međunarodna konferencija
 • Nanotehnologija i hrana
 • Mikotoksini i biljni toksini
 • Pesticidi i veterinarski lijekovi
 • Mikrobiologija hrane
 • FCM
 • Hrana i klimatske promjene
 • Zdravstveni turizam i hrana
 • Kvaliteta hrane
 • Akreditacija i certifikacija
 • Food fraud
 • Alergije i hrana
 • Kontaminanti u hrani
 • Metali
 • Dodaci prehrani i obogaćena hrana
 • Antimikrobna rezistencija
 • Sigurnost hrane-zoonoze
 • DHMZ klimatske promjene

Tema je upućena svima onima čiji je interes i područje istraživanja hrana i njezin utjecaj na zdravlje u bilo kojem području, uključujući kliničku prehranu, prehranu u turizmu te farmaceutske proizvode koji doprinose boljem stanju organizma. Posebno ističemo važnost prehrane i debljine, kao veliki javnozdravstveni problem te promociju i popularizaciju zdrave prehrane.

Ovo poglavlje obuhvaća sve teme koje osiguravaju sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu na domaćem tržištu. Upućena je i svima koji se bave izradom i provedbom osiguranja najviših standarda dobrobiti životinja te onih koji provode preventivne i kurativne radnje, kako bi se na najbolji i najuspješniji način nosili s izazovima po pitanju različitih ugroza zdravlja životinja koji su pred nama.

Tema obuhvaća pojavnost mikotoksina i biljnih toksina u hrani te prijedlog mjera za sprječavanje njihovog nastanka i njihovog smanjenja u hrani, uzimajući u obzir i izazove klimatskih promjena. Obuhvaća i teme iz područja analitičkih laboratorija i izazova s kojima se susreću službeni i referentni laboratoriji u izolaciji, identifikaciji i kvantifikaciji toksina.

Tema je namijenjena svima koji se u svom radu susreću s primjenom i/ili kontrolom pesticida, uključujući i ekološku poljoprivredu, provode monitoring nad pesticidima te edukaciju korištenja pesticida. Jednako tako, temom su obuhvaćeni i laboratoriji koji sudjeluju u kontroli pesticida svih vrsta prehrambenih proizvoda, osobito službeni i referentni laboratoriji, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u zemljama Europske Unije, ali i šire.

Tema se bavi mikrobiološkim i kemijskim kontaminantima hrane, koji hranu mogu kontaminirati u lancu od polja do stola, uključujući nanotehnologiju i izazove koje ona donosi, te kontaminantima koji nastaju tijekom proizvodnog procesa hrane, kao što su akrilamid, PAH-ovi, 3-MCPD…. Temom su obuhvaćene i službene kontrole kontaminanata na području RH i EU, ali i šire, te kvaliteta provođenja kontrola od uzorkovanja do izdavanja rezultata.

Tema obuhvaća sve vrste alergena u hrani, načine njihove izolacije i identifikacije, probleme koje oni mogu izazvati te načine sprječavanja, ublažavanja i liječenja alergijskih reakcija. Označavanje i deklariranje alergena na hrani, mogućnosti izbora hrane bez alergena.

Želja nam je da se ovom temom predstave proizvođači i korisnici ambalaže koja dolazi u kontakt s hranom, kao i laboratoriji koji sudjeluju u procjeni njihove zdravstvene ispravnosti, osobito kada se radi o globalnim i specifičnim migracijama, migracijama štetnih tvari iz ambalaže u hranu na isteku njezinog roka trajanja, kao i svih drugih kontaminanata. Tema također obuhvaća i nove trendove u proizvodnji ambalaže u svrhu smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša te područje nanotehnologije.

DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
CENTRA ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE

Konferencijom se žele istaknuti teme iz područja djelovanja Centra za sigurnost i kvalitetu hrane, predstaviti dosadašnje aktivnosti Centra te iskustva domaćih i stranih stručnjaka iz područja patvorenja hrane, zaštite izvornosti i geografskog podrijetla hrane te novih analitičkih dostignuća u opisanom području.

OKRUGLI STOL

“Utjecaj klimatskih promjena na uzgoj hrane i njezine dostupnosti cjelokupnom pučanstvu”
Na Okruglom stolu rasprava će se voditi između pozvanih stručnjaka iz zemlje i inozemstva, koji se bave proučavanjem klimatskih promjena, vezano za njihov utjecaj na uzgoj i kvalitetu hrane, kao i mogućnosti osiguranja dovoljne količine hrane na globalnoj razini.

RADIONICE

Predavačica: Višnja Gašljević

Izdavanjem nove norme HRN EN ISO/IEC 17025, bavljenje rizicima i prilikama postao je obvezatan zahtjev za laboratorije. Dosad su se oni gotovo isključivo razmatrali u području zaštite na radu, ostvarivanja poslovnih ciljeva ili pri planiranju mjera povezanih s informacijskom sigurnošću. Nova norma zahtijeva razmatranje rizika i prilika na razini radnih procesa u cilju sprječavanja neželjenih situacija, povećanja djelotvornosti sustava upravljanja te njegova poboljšanja. Ovaj je seminar zamišljen tako da se objasni što je to razmišljanje na temelju rizika, kako ga primijeniti u svojim aktivnostima i pri donošenju odluka te što će biti objektivni dokaz o njegovoj primjeni.

Predavači: Dario Lasić, Gita Jurković, Marija Batinić Šeremek

Radionica je namijenjena svim proizvođačima i distributerima hrane, laboratorijskim stručnjacima, kao i svima onima koji žele pravilno istaknuti sastav i svojstva svojih proizvoda, a sve kako bi sukladno zakonskim propisima bili prepoznatljivi kod potrošača.

Voditelji: Eva Pavić, Tanja Ćorić, Manuela Maltarić

Radionica je namijenjena svima koji na bilo koji način sudjeluju u organizaciji prehrane starijih osoba. Mnogobrojne specifičnosti nutritivnog statusa i potreba osoba starije životne dobi zahtijevaju univerzalan pristup zaposlenika institucija koje skrbe o njima. Pružatelji socijalnih usluga obavezni su osigurati primjerenu prehranu korisnicima, sukladno propisanim standardima prehrane, ovisno o vrsti usluge koja se pruža korisniku. Količina i kakvoća obroka te način posluživanja moraju biti primjereno prilagođeni potrebama i zdravstvenom stanju korisnika, sukladno planu prehrane. Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba organizirao je i koordinirao izradu materijala „Prehrambeno-gerontološke norme/jelovnici u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima“. Osim predstavljanja normi/jelovnika sudionici radionice proći će primjere izrade različitih vrsta jelovnika za zdrave starije osobe, kao i za osobe s najznačajnijim morbiditetima.

UPUTE ZA PREDAVAČE

Usmeno izlaganje

 • pozvani predavači: 30 minuta
 • usmena izlaganja: 15 minuta
 • rasprava: 15 minuta nakon svake sekcije
 • predavači se mole da se pridržavaju vremena određenog za usmena izlaganja jer će nakon isteka istog prezentacija biti elektronski prekinuta
 • predavači se mole da, radi provjere ispravnosti, medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju na mjestu za pripremu predavanja
 • jezik za usmena izlaganja: hrvatski ili engleski
 • jezik na prezentacijskim slajdovima: isključivo engleski

Preporuke:

 • izbjegavajte pisanje velikim slovima
 • izbjegavajte pisati crvenim slovima
 • izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slajdu)
 • broj slajdova: 1-2 po minuti

Upute za izradu prezentacija

 • na kongresu će se koristiti PC računala. Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
 • format dokumenta: operativni sustavi koji će se koristiti na Kongresu su Microsoft Office 2016. i Windows 8. Dopušteni formati su: .ppt i .pptx
 • video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video – H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC) formate. Ostali formati koji se mogu koristiti: .mpg, .wmv i .avi
 • format LCD projektora: standardni format projektora u kongresnim dvoranama je 16:9
 • predavači se mole da, radi provjere ispravnosti, medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju na mjestu za pripremu predavanja
 • tehničko osoblje će na mjestu za pripremu predavanja testirati i provjeriti kompatibilnost prezentacija i predavači će tada imati posljednju priliku za zadnje sitne izmjene
 • predavači se mole da bilo kakve posebne naputke vezane uz prezentacije daju tehničkom osoblju na mjestu za pripremu predavanja, ne za vrijeme predavanja
 • molimo za izradu prezentacija koristi sljedeći PowerPoint predložak

POSTERI

 • maksimalne dimenzije postera: 90 cm (širina) x 120 cm (visina)
 • elementi: naslov, popis autora, obrada teme rada (uvod, razrada, zaključak), literatura, ključne riječi

preporuke:

 • izbjegavajte sjenčanje, podcrtavanje i miješanje različitih tipova slova
 • izbjegavajte velika slova

Posteri moraju biti na engleskom jeziku.

Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru cijelo vrijeme trajanja Kongresa, a autori moraju biti prisutni uz poster za vrijeme razgledavanja postera _______________ od ____do ____ sati. Posteri se donose osobno na Kongres. Materijal za lijepljenje postera osigurava Kongresna agencija.

Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Nagrada je vikend aranžman za dvije osobe u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta u Opatiji u terminu prema dogovoru.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).

Back To Top