skip to Main Content
VIRTUALNI KONGRES

Sudjelovanje na Kongresu bodovat će se sukladno Pravilnicima strukovnih komora (Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora zdravstvenih radnika).

 

Hrvatska liječnička komora

Skup je kategoriziran kao Međunarodni kongres te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 20 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 12 bodova.

 

Hrvatska komora medicinskih sestara

Skup je kategoriziran kao Međunarodni kongres te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 15 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 11 bodova.

 

Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Skup je kategoriziran kao Međunarodni kongres te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 14 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 12 bodova.

 

Zvonimir Šostar, dr. med.

uvažavajući aktualne epidemiološke mjere i preporuke vezane za zaštitu od potencijalne infekcije COVID-19, 3. međunarodni kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane „Hrana, zdravlje i klimatske promjene“, održat će se u planiranom terminu od 10. do 13. studenoga 2020. godine VIRTUALNO, bez fizičkog prisustvovanja sudionika i predavača.

Kongres će se održati pod visokim pokroviteljstvom nadležnih tijela i institucija, a organiziraju ga Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC), uz suorganizaciju i suradnju s drugim eminentnim institucijama iz zemlje i inozemstva.

Sigurnost i kvaliteta hrane, utvrđivanje izvornosti, zemljopisnog porijekla, patvorenosti hrane, utjecaj hrane na zdravlje potrošača, ali i klimatske promjene teme su od zajedničke odgovornosti svih uključenih u lanac proizvodnje hrane – države, proizvođača, distributera, struke i potrošača, ali i medija koji su odgovorni za informiranje javnosti o aktualnim temama.

Potaknuti velikim interesom kojeg su izazvala prva dva Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane, na kojima je sudjelovalo više od 700 sudionika, iznimna nam je želja po treći put okupiti ugledne strane i domaće predavače te brojne sudionike, koji se u svom svakodnevnom radu bave utjecajem hrane na zdravlje ljudi te, usprkos trenutnoj epidemiološkoj situaciji, nastaviti s educiranjem i širenjem znanja, u VIRTUALNOM OBLIKU.

Programom predviđenim radionicama, plenarnim predavanjima, usmenim izlaganjima, okruglom stolu, satelitskim simpozijima i e-posterima moći ćete pristupiti on-line, kroz Zoom virtualnu platformu.

Budući da sada nema troškova smještaja i puta, vjerujemo da će se planirana sredstva za ovaj kongres – od sponzora i donacija – moći usmjeriti u veći broj kotizacija za on-line sudjelovanje.

Nove okolnosti nose nove izazove, a kako ne bismo zaostali u edukaciji i razmjeni iskustava, morali smo se prilagoditi na ovaj novi način „druženja“. Pozivamo vas da nam se u što većem broju pridružite na on-line web platformi Kongresa, i svojim sudjelovanjem pridonesete našoj zajedničkoj zadaći – zaštiti i unapređenju zdravlja ljudi.

Ostanite zdravi i dobrodošli na virtualni FOODSQ 2020!

S poštovanjem,
Zvonimir Šostar, dr. med.
Predsjednik Kongresa

Važni datumi

Rok za slanje sažetaka: 20. listopada 2020.

Rok za prihvaćanje sažetaka: 2. studeni 2020.

Kongresni materijali

ORGANIZATORI

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
“DR. ANDRIJA ŠTAMPAR”

HRVATSKO MJERITELJSKO DRUŠTVO

MREŽA ZA KONTROLU I SIGURNOST
KVALITETE HRANE JUGOISTOČNE EUROPE

Back To Top